Důležité

Informace

Výrobci

Nejprodávanější produkty

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě Dopsimisky.eu jsou v souladu s §273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb. pozdějších předpisů.


II. Identifikace smluvních stran

1.prodávající
Internetový obchod www.dopsimisky.eu, zastoupený Kateřinou Milcovou
Bohutín 266,  IČO 03701522, DIČ 7954101804

2.kupující
Za kupujícího lze považovat pouze fyzickou nebo právnickou osobu, která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích systému Dopsimisky.cz Kupující prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno, příjmení, bydliště, telefonní čísla, e-mail) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III.


III. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží na www.dopsimisky.eu. Při evidování osobních údajů je dodržován zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 sb. dopsimisky.cz se tímto zavazuje, že evidované osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníků poskytovány třetí osobě, ani s nimi nebude jinak manipulováno pro jiné účely, než ke kterým byly poskytnuty.


IV. Práva povinnosti smluvních stran

Vlastnické právo na zboží vzniká kupujícímu dnem zaplacení kupní ceny včetně DPH. U platby na bankovní účet se dnem zaplacení rozumí den připsaní platby včetně DPH na účet prodávajícího.

1.práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má právo objednávku kdykoliv stornovat bez udání důvodů nebo z důvodů, že objednané zboží se již nevyrábí, nedováží nebo se u něj výrazně změnila jeho pořizovací cena. V případě, že tato skutečnost nastane, bude kupující neprodleně informován, za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již za zboží zaplatil, bude mu neprodleně vrácena plná částka zpět na bankovní účet nebo poslána na adresu ve formě poštovní poukázky.


2.práva a povinnosti kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoli před jejím závazným odesláním. Po závazném odeslání jen tehdy, pokud prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé s tímto jednáním.

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravujícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).Neplatí pro mražené výrobky a vážená krmiva. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.